Sargento Snacks String Cheese, Mozzarella

Natural low moisture part-skim mozzarella cheese. Product of USA.